(Vi ber om överseende med att bilderna tillfälligt försvunnit från våra blogginlägg. Felet åtgärdas av vår IT-avdelning).

Det är ingen slump att Stockholm Opera Center ligger bara en kort resa från Stockholm City – nära stadens kulturliv, och samtidigt på tillräckligt avstånd för att kunna erbjuda sångare en lugn och kreativ oas. På gården finns en stor och en liten sångstudio. I den stora undervisar vi, har workshops, gör demoinspelningar och organiserar konserter för våra elever och externa musiker. I den lilla studion finns ett elpiano och övernattningsmöjligheter för sångare långväga ifrån som vill komma hit och intensivträna under några dagar. Här tar vi emot sångare både från Sverige och utlandet. I boningshuset finns ytterligare en undervisningssal och flera rum för samvaro.

Naturen runt omkring inbjuder till både eftertanke och kreativitet och utgör med sina promenadstråk i skog och kulturhistorisk miljö ett perfekt komplement till träningen. Finns det något bättre sätt att memorera roller och texter än under en stärkande skogspromenad?

Här har vi byggt upp en verksamhet där vi på många sätt går mot strömmen och arbetar för att fylla ett behov som enligt oss blir allt större. Det vi ser som oroande med sångundervisningen runt om i Sverige och Norden, både på preparand- och högskolenivå, är:

 

  1. Konstanta nedskärningar i kärnämnet sång. Våra elever vittnar om 20-minuterslektioner på vissa preparandutbildningar, och om max 45 minuters undervisning i veckan på högskolenivå.
  2. Sångundervisning präglad av reduktionism. Man har en lärare i sångteknik, en annan för interpretation, en tredje som ska coacha språket och så en fjärde som ska träna sångaren mentalt vid något enstaka tillfälle under läsåret.
  3. Bristande kompetens hos många av de som undervisar i sång på institutionerna. Eleverna går ut sina utbildningar utan att ha utvecklats så mycket vokalt som man borde kunna förvänta sig efter två, tre eller fem år. Det kan inte endast skyllas på den akademiska strukturen.

För att arbeta professionellt som klassisk sångare, behöver man bygga upp en hållbar teknik. Det är en process som måste få ta tid och inget som görs med en 45-minuterslektion i veckan, eller med konstant press att fylla funktioner i skolproduktioner som kanske inte gagnar ens utveckling. Beroende på var sångaren befinner sig i sin utveckling kan en, två eller till och med tre lektioner i veckan behövas. För nybörjare och sångare som behöver lära om från grunden handlar det ofta om minst ett par års regelbunden träning. Allt beroende på hur professionellt inriktad elevens målsättning är, förstås. Vi har inga kursplaner att följa, utan tar in gästlärare från vårt nätverk när det behövs. Vårt motto här är att alla sångare sa få det de behöver, just när de behöver det. Så självklart att det nästan låter exotiskt!

Av den anledningen går vi heller inte efter klockan under våra lektionspass, utan arbetar ”tills vi är klara”. Vi avsätter ordentligt med tid för varje elev och om nästa elev kommer innan lektionen är slut, så utnyttjar vi den situationen för att bygga på stöttande relationer mellan våra elever och träna på att sjunga med och inför varandra. Vi vill även utbilda goda framtida kolleger, i en bransch som annars är nog så konkurrensinriktad.

Vi  inspireras av ”de gamla mästarna” runt förra sekelskiftet, som hade en liten grupp elever som de arbetade väldigt mycket med – långt ifrån ”löpande band-principen” med många elever som får väldigt lite tid och engagemang.

Våra privatelever är i olika åldrar, med helt olika målsättningar och kommer vanligtvis en gång i veckan. varannan vecka, eller ibland mer sporadiskt. Vid sidan av privatundervisningen har vi också vår stipendiatverksamhet där vi arbetar mer intensivt med vissa sångare som verkligen vill satsa och har de förutsättningar som behövs – såväl i form av begåvning som realistisk målsättning och stor hängivenhet. Till dessa stipendiatplatser har vi antagning några gånger om året och annonserar vanligtvis om det här och på vår Facebooksida. Det går också bra att kontakta oss direkt för mer information.

Vår fasta övertygelse är att sångundervisningen behöver präglas av en helhetssyn. En helhetssyn både på individen och på sången i sig, där teknik inte kan ses som isolerat från uttryck eller språk och där vi även inkorporerar mental träning.  Varje sångspråk kräver sin speciella teknik och i själva språket finns också stilen och uttrycket. Därför går det inte att separera dessa delar i grundträningen. För att få till italienskans dubbelkonsonanter behöver vi ett konstant appoggio (stöd/connection), för att sjunga begriplig franska behöver vi ta kontroll över våra gomsegel, för att få till rätt vokalljud i tyska och ryska behöver vi kunna frigöra svalget från tungroten. Om en sångare inte kan detta, så spelar det ingen roll hur mycket en språkcoach än tjatar, och det blir också ett haltande uttryck. På Stockholm Opera Center har vi en bred kunskap om alla dessa delar och vi arbetar simultant med samtliga aspekter från första början av varje instudering.

I undervisningen inkorporerar vi den mentala träningen – ofta utan att sångaren ens märker det. 😉 Vi tror inte att mental träning är något man kan fixa på en helgkurs med någon populär coach, och inte heller något man endast ska träna ”utanför” sången. Det är något som behöver integreras i sångarens vardag och genomsyra all undervisning. 

Vår erfarenhet är att en stor del av den nervositet som många nya elever berättar har satt käppar i hjulet för dem, egentligen är osäkerhet på det vokala. Mycket handlar om kunskap, fokus och om att skapa medvetenhet kring de faktorer som faktiskt gör skillnad samt att träna sin närvaro att göra just det varje gång vi tenderar att glida bort i tankarna.

 

Som bonus har vi också de verktyg som vårt nätverk och vår multimediastudio erbjuder. Genom att plötsligt mörklägga och skapa teaterbelysning, kan vi träna allt som sångaren just lärt sig med lätt ökad stressnivå. Den stressnivån kan sedan höjas ytterligare genom att vi sätter på en kamera, låter andra elever vara publik och till slut ordnar egna konserter i studion.

Vi vet att det är lättare att sjunga i en avspänd miljö bara tillsammans med läraren, och att det vi sedan behöver träna på är att observera vad som händer när stresspåslaget kommer, och träna vår förmåga till närvaro i sådana situationer. Det handlar om att hela tiden stabilisera vår lägsta nivå, för ”i form” känner man sig nästan aldrig på en konsert eller provsjungning. 😉

Om alla dessa delar tar vi oss också tid för samtal med varje sångare – enskilt och i grupp, med ambitionen att för framtiden skapa goda och stöttande kollegor. Vi arbetar ofta i små grupper, där sångarna i studion får följa varandras processer och lära av varandra. Att föra samtal om vokal identitet är också en viktig ingrediens för att bli en medveten artist. Frågor som rör vad som anses vackert eller fult, var gränsen går mellan att tillfredsställa marknadens vokala ideal i relation med hur man själv vill låta, hur långt man kan tänka sig att kompromissa med sin egen sång osv. är ämnen som vi ofta ger plats åt i studion.

Vi lärare på Stockholm Opera Center har gedigen erfarenhet och kunskap – både vokalt och pedagogiskt – och vidareutbildar oss ständigt. Ett exempel är vårt magnetresonansprojekt OperaScan, där vi regelbundet undersöker oss själva och våra elever med magnetresonans, för att se vad som egentligen sker i våra ansatsrör när vi sjunger och hur vi skapar de klanger vi vill ha. Vi anser oss vara grundade i ”den gamla italienska sångtraditionen”, men det räcker inte att bara hänvisa till den i pedagogiska samtal. Förutsättningarna då var helt annorlunda mot idag och belcantoskolan har genomgått flera faser av utveckling sedan kastraternas tid (såklart). Vi vill som lärare vara grundade i vår metod både historiskt och samtida, så att vi ”stretchar vår kompetens” med insikter både från förr och den senaste vetenskapen.

Sedan är förstås så att ”the proof of the pudding is in the eating”. Det vill säga alla teoretiska kunskaper har den praktiska verksamheten som mål – nämligen att hjälpa de sångare som söker sig till oss att bli bättre och säkrare i sitt utövande. Det är vår mission och mål med hela vår verksamhet.