Vi tar emot elever för enskild undervisning i vår studio – Alla nivåer och alla åldrar. Vi har stor erfarenhet av att undervisa såväl amatörer som avancerade sångare. Läs mer på vår startsida om vårt arbetssätt och kontakta oss om du har frågor!

PRISER FÖR ENSKILDA SÅNGLEKTIONER

Observera att dessa priser är riktlinjer. De kan variera i samband med att vi skräddarsyr paketlösningar. Vi förbehåller oss också rätten att tillämpa individanpassning beroende på ekonomiska förutsättningar och förfogar över en stipendiefond för mindre bemedlade, hängivna elever som vi arbetar långsiktigt med.

Alla priser är inklusive moms.

  Bengt Anna  
Enskilda sånglektioner 850 750  
Klippkort 10 ggr 7.500 6.500 Lektionerna förfaller tre månader efter inköpstillfället.
Startkit à 3 lektioner 2100 1800 Det bästa sättet att pröva vår undervisning, då tre lektioner behövs för att få en rättvis bild av de möjligheter till utveckling du kan få hos oss. Lektionerna kan med fördel fås under en intensivperiod à tre dagar här. De förfaller sex månader efter inköp. Efter att du haft din första lektion, behöver du boka de följande två inom en månad. Startkitet kan bara köpas en gång.

För intensivträning under flera dagar med eventuell övernattning, tillämpar vi alltid individuell prissättning eftersom alla dessa paket är skräddarsydda.

Avbokningspolicy

Du betalar 50% av priset om du avbokar mellan 48 och 24 timmar före din lektion, samt 100% av priset om du avbokar 24 – 0 timmar före din lektion. Om du känner dig sjuk, men ändå funderar på att komma på lektion, vill vi att du meddelar oss det, så att vi gemensamt kan bestämma om du ska komma eller inte. Eftersom både elever och lärare på skolan behöver sin hälsa och röst i toppform, så vill vi så långt det är möjligt undvika att få in smittor på skolan – oavsett om det är Covid-19, förkylningar eller maginfluensor. Skulle du komma hit sjuk utan att ha samrått med oss, riskerar du att skickas hem men betala fullt pris.