Stockholm Opera Center Insamlingsstiftelse

Upprop

Syfte och ändamål 

Stockholm Opera Center Insamlingsstiftelse har till syfte och ändamål att med insamlade medel stödja och stimulera stipendiatverksamheten samt därtill relaterad forsknings- och konsertverksamhet vid Stockholm Opera Center.

 

Stockholm Opera Centers stipendiatverksamhet
I utbildningen av klassiska sångare vid svenska Musik- och Operahögskolor samt även på preparandnivå brottas man med en likartad problematik – bristande ekonomiska resurser och nedskärningar. Konsekvensen har blivit att enskild undervisning i kärnämnet sång får stå tillbaka för mindre resurskrävande undervisning, ofta i teoretiska ämnen.
 
Stockholm Opera Centers bärande koncept är att gå rakt emot denna trend och i stället öka den enskilda sångundervisningen. Genom den breda kompetens Stockholm Opera Centrums kollegium besitter kan den reduktionistiska trend som genomsyrar svensk sångutbildning brytas.
 
Stockholm Opera Centers stipendiatverksamhet innefattar sångundervisning för unga, exceptionella begåvningar som både har förutsättningar att ägna sig åt klassisk sång professionellt och är beredda att arbeta för detta hängivet och målmedvetet med Stockholm Opera Centers lärare. Vi vänder oss till stiftelser, privatpersoner, organisationer och företag som vill bidra till att ungdomar uppmuntras att utforska och utveckla sina musikaliska och vokala begåvningar, och som vill stödja centrets arbete.

 

Läs en mer utförlig beskrivning av vårt arbetssätt och våra credon här!

 

 

Praktisk information om insamlingen

Betalningsmöjligheterna till Stockholm opera Center Insamlingsstiftelse är:

Swish: 1231878552
Bankgiro: 5986-2573
Plusgiro: 2119637-3

 

Märk bidragen med ”Stiftelse”. Stiftelsen ligger under Länsstyrelsens tillsyn.

 
Ingarö 12 december 2022

Bengt Nordfors, stiftare

Mejl: info@stockholmoperacenter.com
Tel: 0707259500