Stockholm Opera Center har möjlighet att ta emot ett begränsat antal stipendiater inom ramen för Vokalakademien. Detta möjliggörs delvis tack vare vår insamlingsstiftelse.

Som stipendiat på Stockholm Opera Center får du undervisning med helhetssyn,
där teknik, uttryck, språkträning, mental träning och frågor som rör din vokala identitet inkorporeras i sångundervisningen från dag ett.
Du får mycket sångundervisning. 
Våra lektioner präglas av ett lugn, då vi inte går efter klockan utan arbetar så länge varje stipendiat behöver.
Utöver sånglektionerna, skräddarsyr vi utbildningen med hjälp av våra gästlärare, efter behov och i samråd med varje elev.
Individanpassning, totalt engagemang, hemkänsla, lugn och kompetens!
I stället för att ha ett löpande band av en massa elever som får korta lektioner, vill vi välja ut några få stipendiater och ge dem väldigt mycket.
Läs mer om vårt arbetssätt här!

 

Aktuell information om våra stipendiatplatser finner du här.