Stockholm Opera Center har möjlighet att ta emot ett begränsat antal stipendiater – antingen till vår ettåriga utbildning Vokalakademien, eller som fristående stipendiat under en kortare tid vid behov och enligt överenskommelse.

Vokalakademien är en ettårig utbildning i klassisk sång. Utbildningen går att kombinera med gymnasie- folkhögskole- och högskolestudier i sång och kan ses som ett komplement till undervisningen där. Du kan också gå Vokalakademien som enda sångutbildning. Grunden är två långa sångpass i veckan, gemensamma lektioner med de andra stipendiaterna samt andra ämnen vid behov med oss eller våra gästlärare. Allt skräddarsys för varje stipendiats behov. Egenavgiften för Vokalakademister som går ett helt läsår hos oss har hittills varit 2.000 kronor i månaden exkl. arvode till eventuella gästlärare – resten har finansierats av vår stipendiefond. Hösten 2022 kommer det eventuellt finnas möjlighet till mindre egenavgift och mer stöd från vår stipendiefond – detta kommer vi veta i slutet av augusti.

Fristående stipendiat kan du bli under en begränsad period om du eller vi ser det som lämpligare än ett helårspaket. Vad som ingår i det stipendiet samt relation mellan egenavgift och stipendiemedel avgör vi tillsammans. Det kan handla om färre eller fler sånglektioner, mer scenisk träning, mer utspritt över en längre tid eller mer koncentrerat under en kortare tid.

Vem kan söka våra stipendiatplatser?

Vi tar emot talangfulla och hängivna sångelever från 15 år. Den övre åldersgränsen varierar beroende på målsättning. En stipendiatplats hos oss är en riktad insats med ett tydligt professionellt/utbildningsinriktat mål – t.ex. att komma in på musikgymnasium, folkhögskola, kandidat- eller masterutbildning på högskola. Den kan också riktas till dig som är färdig med alla utbildningar och behöver hjälp med att komma in i yrket, provsjunga för agenter osv. Åldern behöver vara i realistisk relation till målsättningen. Om du vill söka våra stipendiatplatser, så är du välkommen att mejla oss på info@stockholmoperacenter.com. Berätta om din bakgrund, din målsättning och hur gammal du är. Skicka med en bild och gärna en ljud- eller videofil om du har. Om du går vidare i sökningen, kallar vi dig till en provlektion hos oss, där vi får höra dig, se hur du tar till dig vår undervisning och så vi får lära känna varandra mer. Du har då också möjlighet att ställa frågor. Vi är noga med att både vi och blivande stipendiater ska känna att där finns ett ömsesidigt förtroende och att vi kommer kunna arbeta konstruktivt och intensivt, så vid behov kan vi gå vidare med flera provlektioner.

Hur och när söker man stipendiatplats

Vokalakademien börjar vid höstterminens start i augusti och sökningarna börjar någon gång under våren. För fristående stipendier har vi flera kortare ansökningsperioder under året beroende på när det frigörs en plats. Om du är intresserad av stipendiatplats hos oss, så är du alltid välkommen att kontakta oss för att höra när nästa antagningsperiod kommer. Håll också utkik efter information här på hemsidan eller (bäst) på vår Facebook och Instagram.

Varför är det unikt att vara stipendiat hos oss?

Som stipendiat på Stockholm Opera Center får du undervisning med helhetssyn, där teknik, uttryck, språkträning, multimediaträning, mental träning och frågor som rör din vokala identitet inkorporeras i undervisningen. Du får mycket sångundervisning, vilket gör oss till ett bra komplement till andra utbildningar där man ofta bara får 45 minuters sång i veckan – något som inte räcker för att bygga en hållbar och internationellt gångbar teknik. Våra lektioner präglas av ett lugn, då vi inte går efter klockan utan arbetar så länge varje elev behöver. Utöver sånglektionerna, skräddarsyr vi utbildningen med hjälp av våra gästlärare och efter behov och i samråd med varje elev. Individanpassning, totalt engagemang, hemkänsla, lugn och såklart kompetent sångundervisning! Våra gästlärare säger att vi skämmer bort våra stipendiater något oerhört – och det är precis det vi vill. I stället för att ha ett löpande band av en massa elever som får begränsat med tid, vill vi välja ut några få elever och ge dem väldigt mycket av vår tid, vår kunskap och vårt engagemang. Läs mer om vårt arbetssätt här!