BLOGG

Inför temadagen om Huvudklang 26 januari 2020

Ämnet för årets första temadag är huvudklang. Det finns flera tolkningar av begreppet. Några - kanske främst inom andra stilar än den klassiska - använder det för att beskriva ett register, medan andra använder det för att beskriva ett akustiskt fenomen. En del menar...

Om Perception

Perception är inte dina sinnesintryck – alltså vad du ser, hör, känner, luktar eller smakar – utan tolkningen av dessa sinnesintryck. Hjärnan vill få ihop ett sammanhang utifrån tidigare erfarenheter - det är därför du ser och hör vad du tror dig se och höra – och har...