BLOGG

Att placera rösten

Innan jag kom i kontakt med riktig chiaroscuro-träning, var det flera av mina lärare som talade om att ”placera” rösten, samt om var jag skulle känna vissa vibrationer. Eftersom detta också är något som vi på skolan ibland får höra av elever som kommer till oss, kan...

Inför temadagen om Huvudklang 26 januari 2020

Ämnet för årets första temadag är huvudklang. Det finns flera tolkningar av begreppet. Några - kanske främst inom andra stilar än den klassiska - använder det för att beskriva ett register, medan andra använder det för att beskriva ett akustiskt fenomen. En del menar...

Om Perception

Perception är inte dina sinnesintryck – alltså vad du ser, hör, känner, luktar eller smakar – utan tolkningen av dessa sinnesintryck. Hjärnan vill få ihop ett sammanhang utifrån tidigare erfarenheter - det är därför du ser och hör vad du tror dig se och höra – och har...