PRAKTISK INFORMATION

Om inget annat anges, gäller följande:

Lärare
Bengt Nordfors, huvudlärare
Anna Elisa Lindqvist, assisterande lärare

Tider
Lördag-söndag 10-16 (med möjlighet att hålla på till 17 om det behövs).

Pris
2.500 kronor inklusive fika/frukt och lunch båda dagarna. Om du deltar i flera workshops samma termin (vårtermin januari-maj, sommartermin juni-augusti, hösttermin september-december) får du 20% rabatt på alla workshops efter den första under den terminen.

Repertoar
Inför workshopen för vi en dialog med dig om vilken repertoar du kommer arbeta med. Oftast får du välja själv (ibland inom ramen för ett givet tema på workshopen), men ibland kan vi komma med förslag.

Övernattning
Möjlighet till övernattning finns mot en extra avgift. Kontakta oss i god tid om detta är aktuellt!

Plats
Våra workshops hålls i Stockholm Opera Centers studio på Lillängsdalsvägen 1, vid Ingaröbron i Stockholm, 20 minuter från Slussen. För vägbeskrivning se här

Anmälan
Anmälan görs senast två veckor före kursstart genom att mejla till info@stockholmoperacenter.com. För frågor använder du samma mejl eller ringer Anna Elisa Lindqvist på 070-6674165. Kursavgiften betalas i förskott efter att du fått bekräftelse på att du har en plats på workshopen. Avbokning med pengar tillbaka godtas endast vid sjukdom. Speciella avbokningsregler gäller i och med Covid-19. Läs om dem här!

Observera att kurserna kan komma att fyllas snabbt, då vi medvetet tar in få deltagare, så det kan vara bra att vara ute i god tid.

Sångare som är helt nya för oss, kommer vi kontakta för en kortare intervju samt eventuellt be om inspelat material eller (ibland och beroende på typ av Workshop) en provlektion, för att göra varje gruppsammansättning så optimal som möjligt.