Stockholm Opera Center Insamlingsstiftelse

Stockholm Opera Center Insamlingsstiftelse har till syfte och ändamål att med insamlade medel stödja och stimulera stipendiatverksamheten samt därtill relaterad forsknings- och konsertverksamhet vid Stockholm Opera Center. Läs vårt upprop här!

Stiftelsens styrelse består av Bengt Nordfors, Anna Elisa Lindqvist och Katarina Dalayman. Mer info kommer inom kort.