VOKALAKADEMIEN – Antagningsomgång maj 2024

 

Nytt för läsåret 2024/25 är att vi, vid sidan av vår ettåriga stipendiatplats, även gör kortare överenskommelser.
Vi kan välja att arbeta tidsbegränsat med delmål, för att sedan utvärdera arbetet inför en eventuell förlängning.
På detta sätt finns även möjlighet till en kortare stipendiatplats – exempelvis under sommarlovet.

Nytt är också att vi sänker minimiåldern och riktar in oss extra på niondeklassare och gymnasieelever,
även om vi självklart fortsätter välkomna äldre sökanden.

 

 
Vad ingår?

Vi skräddarsyr varje stipendiatplats efter behov och i samråd med varje stipendiat.
Grunden är två sånglektioner i veckan (oftast 90-120 minuter/lektion).
För gymnasieelever kan dessa minskas till en, om det blir för mycket med skolan samtidigt.
För andra kan de ökas till tre om det handlar om mer intensiv träning under en period.
Utöver denna grund, individanpassar vi med gemensamma workshops där våra elever får arbeta tillsammans.
Vi har även förutsättningar att skapa extra lektioner med gästande lärare i vårt nätverk vid behov (scenisk träning, instudering med pianist osv.).
Vi ordnar också elevkonserter där arbetet med dessa ingår i träningen.

 

Vem kan söka?


Kategori 1: Du som börjar nian till hösten eller går på gymnasiet. 

Kanske är du redan målmedveten och vill förbereda dig till att söka musikgymnasium eller högre utbildning.
Eller så är du inte säker på att du vill och vågar satsa på solosången, men älskar att sjunga och vill utforska det mer.
I de fall du går på musikgymnasium, så utgör soloträningen hos oss ett komplement till undervisningen där.
På vissa musikgymnasier är det möjligt att ha oss som extern huvudlärare i sång.

 

Kategori 2: Preparandelever
Du vill satsa på solosången och förbereder dig för att söka till musikhögskola.

Kanske går du samtidigt på folkhögskola eller annan preparandutbildning.
Den övre åldersgränsen för denna kategori är 25 år, med möjlighet till undantag från mer ovanliga röstfack.

 

Kategori 3: Musik/Operahögskoleelever
Du går på musik/operahögskola och får inte den träning du behöver.

Vi ser fram emot den dagen då vi inte behövs för denna kategori, men tills dess vill vi stötta elever här.
Vi utformar stipendiatplatsen så att det går så smidigt som möjligt att kombinera dina utbildningar.

 

Kategori 4: En bro till yrkeslivet
Du har en kandidatexamen och vill söka masterutbildning eller någon europeisk operastudio.

Eller så är du ”färdigutbildad” och vill ut i yrkeslivet. Kanske har du inte kommit vidare efter utbildningen på det sätt du trodde och hoppades.
Maxåldern för denna kategori är 30 år med viss flexibilitet för mer ovanliga röstfack.

 

Kategori 5: Professionella sångare
Du arbetar professionellt som sångare och behöver under en begränsad tid extra träning.

Det kan handla om att du behöver se över din teknik så att den fortsätter att hålla resten av ditt yrkesliv.
Eller kanske har din röst utvecklats åt ett nytt håll och du behöver stöd med nya repertoarstudier och/eller fackbyte.
Denna kategori har ingen övre åldersgräns.

 

 

Vad kostar det?

Kostnaden kommer vi överens om med varje stipendiat.
Hittills har egenavgiften för de längre stipendiatplatserna varit 1-2000 kronor i månaden.
Resten har finansieras generöst av vår stipendiefond.
Marknadsvärdet för undervisningen våra stipendiater får är 12-18000 kronor/månad.

 

Detta förväntas av våra stipendiater:

Med våra stipendiater (speciellt från preparandnivå och uppåt) arbetar vi intensivt.
Vi kommer ge dig ett stort och helhjärtat engagemang och förväntar oss detsamma från dig under tiden du är stipendiat hos oss.
Detta brukar falla sig naturligt och vår ambition är att ha en öppen, respektfull och kontinuerlig dialog.

 

 

Så ansöker du:

Mejla din ansökan till info@stockholmoperacenter.com senast den 10 maj 2024.
Presentera dig, hur gammal du är, din sångarbakgrund, vad du har för framtidsplaner och varför du söker dig till oss.
Om du har, så får du gärna skicka med en ljud- eller videofil där du sjunger, men det är inget måste.
Bland de sökande kommer några kallas till en provlektion.
Eventuellt kan det bli aktuellt med fler provlektioner.
Det är viktigt att det känns bra från båda hållen att arbeta tillsammans och att villkoren för varje stipendiatplats är tydligt utformade,
så att vi verkligen kan fokusera på det kreativa arbetet när du väl börjar stipendiatperioden.

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!