WORKSHOPS

 

På Stockholm Opera Center lägger vi stor vikt vid gemensamma lektioner. Vi varvar därför enskilda lektioner med workshops där vi i små grupper arbetar intensivt tillsammans – oftast under en helg. Till dessa workshops är både våra elever och andra intresserade välkomna. Vi är noggranna när vi sätter ihop dessa små grupper, då vi är måna om att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av din helg. Om du vill delta men aldrig varit i kontakt med oss förut, kommer vi därför att vilja tala med dig på telefon inför en anmälan, för att veta mer om din sångarbakgrund och dina mål med workshopen.

Om du tidigare deltagit i olika Masterclasses, kommer du märka att vårt arbetssätt nog skiljer sig från dina tidigare upplevelser i och med att:

  • vi har små grupper.
  • alla deltagare får mycket tid – med något undantag två egna pass per dag.
  • ingen deltagare någonsin är passiv, utan alla är med och stöttar varandras processer – ibland genom att tyst observera, ibland genom att ge feed forward och ibland genom att aktivt delta i varandras pass.

Vi kan också hålla större workshops för t.ex. körer, där vi arbetar på ett lite annorlunda sätt med fler deltagare då alla inte behöver sjunga solistiskt.

Om du är intresserad av våra workshops, men just nu inte ser någon aktuell kurs som passar dig eller ditt schema, är du välkommen att kontakta oss och göra en intresseanmälan.