Riktigt eller fejkat mörker?

Sångare och sånglärare inom den västerländska klassiska traditionen har förmodligen alltid strävat efter en balans mellan ljus och mörker i rösten. Liksom det nog inte finns någon som inte säger sig representera belcanto, finns det nog ingen som inte säger sig ha...

Om vårt arbetssätt

Det är ingen slump att Stockholm Opera Center ligger bara en kort resa från Stockholm City – nära stadens kulturliv, och samtidigt på tillräckligt avstånd för att kunna erbjuda sångare en lugn och kreativ oas. På gården finns en stor och en liten sångstudio. I den...

Om att sjunga ”burkigt”

Inom den klassiska sången förekommer en mängd begrepp – ofta oförklarade – som vi pedagoger förväntas förstå och vara eniga om, även om de bara är metaforer. Ett sådant ord är att ”burka”, eller att sjunga ”burkigt”. Sångare får ofta höra att de inte ska...

Om att placera rösten

Innan jag kom i kontakt med riktig chiaroscuro-träning, var det flera av mina lärare som talade om att ”placera” rösten, samt om var jag skulle känna vissa vibrationer. Eftersom detta också är något som vi på skolan ibland får höra av elever som kommer till oss, kan...

Inför temadagen om Huvudklang 26 januari 2020

Ämnet för årets första temadag är huvudklang. Det finns flera tolkningar av begreppet. Några – kanske främst inom andra stilar än den klassiska – använder det för att beskriva ett register, medan andra använder det för att beskriva ett akustiskt fenomen....

Om Perception

Perception är inte dina sinnesintryck – alltså vad du ser, hör, känner, luktar eller smakar – utan tolkningen av dessa sinnesintryck. Hjärnan vill få ihop ett sammanhang utifrån tidigare erfarenheter – det är därför du ser och hör vad du tror dig se och höra –...