Introduktion till Allhelgona

Musik i Allhelgona Kristendomsundervisningen är sedan länge borttagen ur skolorna, staten skild från kyrkan och färre konfirmerar sig. Många bekänner sig till andra religioner eller är stolta över att inte bekänna sig till någon religion alls. Vissa ser religion som...