Information om Vokalakademien
Främst riktad till mecenater, sponsorer och media

 

 

Varför Vokalakademi?

 

Vi har ju undervisat i sång i flera år! Vad kan en akademi tillföra som inte redan är möjligt?

Det är sant att vi sedan länge undervisar privatelever. Dock är processen att lära sig sjunga lång och behöver tid, regelbundenhet och kontinuitet i arbetet. Det är få ekonomiskt förunnat att kunna ta två privatlektioner i veckan under en lång tid – speciellt bland de unga som behöver bygga upp sin teknik. De flesta måste då arbeta väldigt mycket vid sidan av för att tjäna pengar, med resultatet att det inte finns tid att öva.

För att kunna ge talangfulla elever det de behöver, startar vi nu denna akademi, där priserna är kraftigt reducerade – mot att eleverna förbinder sig till att arbeta målmedvetet och regelbundet under ett läsår.

 

 

Vad erbjuder vi?

 

Vi erbjuder en sångutbildning som är

– helt individanpassad
Kärnämnen är enskilda och gemensamma lektioner i solosång samt ensemblesång. Även ett visst antal elevkonserter ingår i utbildningen. Resten skräddarsys helt efter varje elevs specifika behov. Målet är att varje elev ska få precis det han eller hon behöver för att nå målsättningen med studierna. Då vi är en privat skola med få elever, behöver vi ingen för alla obligatorisk studieplan, utan kan i stället fokusera all energi på det som är optimalt för varje elevs utveckling, i relation till individuell målsättning, livssituation och inlärningsprofil. Läs mer om utbildningen här och här.

– grundad på en helhetssyn
Vi vet att det är så mycket mer än att ”bara” kunna sjunga som är viktigt i den här branschen. Vårt arbetssätt innefattar alltid att inkorporera teknik, uttryck, språkträning, mental träning och multimediaträning i den dagliga undervisningen. Det är i själva sången som man behöver träna allt detta, och inte separat. Vårt ämne ”solosång” innehåller alltså allt detta och under varje lektionspass arbetar vi tills vi är klara för dagen, utan att begränsa oss till en på förhand bestämd tidsåtgång. Då vi arbetar i egen studio, kan vi enkelt ordna större elevträffar, konserter och kammaroperor, där eleverna under vägledning från oss får träna på att arbeta professionellt. Läs mer om vårt arbetssätt här.

– nätverksbaserad
Vi blandar olika nivåer och och låter unga elever möta äldre och mer erfarna. Då vi har hela spektrumet från nybörjare till professionella operasångare i vårt nätverk, finns möjlighet till mentorskap – något vi aktivt uppmuntrar och arbetar för. Vi utbildar inte bara goda sångare, utan även goda framtida kolleger. I vårt nätverk har vi även ljussättare, regissörer, musiker, koreografer och producenter som vi kan ta in för undervisning och produktion vid behov, och som ger oss möjlighet till att ge eleverna en bro ut till det professionella livet. Vi ser oss som en yrkeshögskola där vi ständigt arbetar i närhet till yrkeslivet.

 

 

Hur finansieras Vokalakademien?

 

Vårt mål är att finansiera utbildningen genom en stiftelse, vars medel i huvudsak kommer från mecenater, vänförening och sponsorer, samt genom de pengar eleverna själva drar in på uppträdanden, evenemang för vänföreningen och elevkonserter. I vissa fall kan även crowd funding bli aktuellt.  Som elev är man alltså delvis medskapare till att finansiera sin utbildning. Allt deltagande i alla konserter/evenemang inkorporeras i undervisningen och är tillfällen för eleverna att testa ny repertoar och öva mentalt inför provsjungningarna, så allt är en del i vår pedagogiska helhetssyn.

Under det här första provåret så betalar varje elev 2.000 kronor i månaden inklusive moms. För det får eleven lektioner i kärnämnena, vilka motsvarar ett värde av ungefär 10.000 kronor i månaden. Detta är alla elever garanterade. Därutöver kommer eleven vid behov att få lektioner i andra ämnen och med gästande lärare. Vissa ämnen (musikteori, vokalteori, scenisk framställning t.ex.) kan vi helt eller till viss del erbjuda själva och då ingår de i grundpriset, men när gästlärare behöver hyras in, kan detta bli en extra kostnad för eleven. På sikt är vårt mål att allt detta också ska ingå i grundpriset, men det beror på hur finansieringen fungerar.

Det första året tar vi själva en ekonomisk risk, för att sedan utvärdera huruvida utbildningen kan fortsätta och vilka långsiktiga lösningar det första året har lett till. Målet är att eleverna ska kunna fortsätta ett eller två år till på samma utbildning.

 

 

Vår vision

 

Vår vision är att kunna erbjuda en av landets bästa yrkesförberedande sångutbildningar till unga talanger oavsett deras ekonomiska förutsättningar, och under så många år som det krävs för dem att utvecklas till professionella sångare eller att komma in på de högre utbildningar de behöver.

Vår inställning är att begåvning och arbetsvilja ska belönas med tid, engagemang samt förmedlande av den kunskap och de verktyg som behövs för att eleverna ska utvecklas optimalt – detta är värden som står över tid och pengar.

Vi är övertygade om att det finns människor som vill stötta detta initiativ och vi ser med tillförsikt och spänning på detta första provår!

 

Hemsidan kommer uppdateras kontinuerligt med information om stiftelsen, finansieringsvägar och annan information om detta projekt!