Vokalakademien är till för dig som vill satsa på att bli klassisk sångare.
Även om du inte kan veta vad du vill om ett par år, så är det detta du arbetar för just nu.
Ett första delmål kan vara att komma in på solistutbildning på någon folk-, opera-, eller musikhögskola.

 


Vokalakademien är till för dig som har ett realistiskt mål att arbeta för.

Realistiska mål tar hänsyn till vokala, musikaliska, mentala och fysiska förutsättningar i relation till ålder. Några exempel:

GYMNASIEELEVER
Du går körinriktning på gymnasiet och vill samtidigt utveckla din solistiska sång.
Eller så går du musikgymnasium eller annat gymnasium och vill få kompletterande sångundervisning.

PREPARANDUTBILDNING
Du har gått ut gymnasiet och vill söka folkhögskola eller kandidatutbildning på någon musikhögskola.
Vi förbereder dig för proven på de skolor du i samråd med oss sätter som mål att söka till.

ELEVER PÅ FOLK- ELLER MUSIKHÖGSKOLOR
Du går på folk- eller musikhögskola (Kandidat eller Master) och vill få kompletterande sångundervisning och stöd i din utbildning.

VIDARE STUDIER
Du har kandidatexamen och vill komma in på Masterutbildning eller kanske någon operastudio i Europa. Vi förbereder dig för proven på de skolor du i samråd med oss sätter som mål att söka till.

BRO TILL YRKESLIVET
Du har högskoleexamen och behöver landa, hitta din vokala identitet och ut i det professionella livet. Kanske arbetar du redan professionellt, men upplever att du behöver förankra din teknik.
Kanske har du till och med tankar på att byta fack eller inriktning.
Vi stöttar dig i den processen.


OM ÅLDERSBEGRÄNSNINGAR

– Har du ännu inte kandidatutbildning, ser vi helst att du är under 28 år.
– Har du en kandidat och vill söka Master eller internationell operastudio, ser vi helst att du är under 32 år.
– Är du äldre än så, ser vi helst att du har högskoleutbildningar och arbetar professionellt.

Detta är riktlinjer och det kan finnas undantag i relation till specifika röstfack.
Det kan finnas andra målbilder än de vi listat här.
Vi vill tänka kreativt och om du har något förslag på annan målsättning, så tar vi gärna emot det.

MÅSTE MAN VARA SÄKER PÅ VAD MAN VILL?

Du behöver inte vara säker på vad du vill till våren och om du då kommer vara redo att söka någon skola, utan det räcker med att du har tankar på detta i nuläget och på något sätt vill satsa.
Vi kommer ha en dialog om målsättningar under antagningsprocessen.

Viktigt är också att målet kan, och måste få ändras under studietiden.
Du kanske upptäcker att du vill satsa på opera i stället för kammarmusik, eller så kanske du inser att det bästa vore att vänta ett år och gå direkt på musikhögskola, i stället för att gå vägen via folkhögskola.
Allt detta för vi också en dialog om under din utbildning.

Vokalakademien är till för dig som är beredd att prioritera sången under ett läsår.
Vi har en noggrann antagningsprocess där du, lika mycket som vi, får möjlighet att verkligen känna efter om det är detta du vill och om du vill ge oss förtroendet att hjälpa dig.
Du får ställa frågor, intervjua oss och pröva vår undervisning, så att vi sedan kan ingå en ömsesidig överenskommelse inför läsåret, om du blir antagen.
Överenskommelsen utformar vi tillsammans och den gäller hela läsåret.