HELHET
På Stockholm Opera Centers Vokalakademi får du kompetent och engagerat stöd precis där du befinner dig i din utveckling. Vi arbetar alltid med en helhetssyn, där teknik, uttryck, språkträning, multimediaträning, mental träning och frågor som rör din vokala identitet inkorporeras i undervisningen. Läsa mer om vårt arbetssätt här!

KOMPETENTA OCH ENGAGERADE LÄRARE
Lärare på utbildningen är vår studieledare Bengt Nordfors och Anna Elisa Lindqvist, båda två sångare och sångpedagoger med gedigen kompetens, utbildning och erfarenhet. Läs mer om oss här! Dessutom finns en rad noga valda gästlärare som undervisar vid behov.

INDIVIDUELL STUDIEGÅNG
Som stipendiat hos oss får du minst två långa lektionspass i veckan.
Detta gör oss till ett bra komplement till andra utbildningar där man ofta bara får 45 minuters sång i veckan – något som inte räcker för att bygga en hållbar och internationellt gångbar teknik.
Våra lektioner präglas av ett lugn, då vi inte går efter klockan utan arbetar så länge varje elev behöver.
Utöver sånglektionerna, skräddarsyr vi utbildningen med hjälp av våra gästlärare och efter behov och i samråd med varje elev.

Vem kan söka utbildningen?