MAGNETRÖNTGEN – OperaScan

Sedan 2017 driver vi ett projekt där vi undersöker oss själva och våra elever när vi sjunger i magnetröntgen (MR). Vi startade projektet av nyfikenhet att se vad som egentligen pågår i våra ansatsrör när vi sjunger och när vi plötsligt fick en möjlighet att använda MR som verktyg. Det övergripande syftet var att utforska om spjutspetsteknologi kan användas som en del i en sångpedagogisk metodik.

Vi gjorde en rad testomgångar i Sophiahemmets MR och föreläste efter det på COST i Köpenhamn hösten 2018, där vi presenterade delar av vad vi kommit fram till. Efter det har vi haft ett kortare samarbete med Lingvistiska institutionen vid Stockholms Universitet, där vi både kört några fler testomgångar och hållit ett högre seminarium på institutionen samt ett halvdagsseminarium för SSTPF (Svenska Sång- och Talpedagogförbundet) – båda hösten 2019. Vi inväntar nu en etisk prövning för att fortsätta våra studier vid Karolinska Institutet i Stockholm, med 12 beviljade testomgångar.

Hittills har vi presenterat delar av dessa undersökningar i seminarieform, vilket väckt en hel del intresse. Vi har också inkorporerat både de faktiska filmerna från undersökningarna och det vi lärt oss av dem i vår dagliga undervisning, med mycket gott resultat hos våra elever. Vi kommer inom kort också att börja publicera i skrift vad vi kommit fram till, vilka nya frågor som väckts samt hur vi kunnat använda resultaten i sångundervisningen.