KOMMANDE WORKSHOPS

För en kort presentation av våra workshops, läs gärna här först!

 

Workshops våren 2020:

8-9 februari
Fritt repertoarval

22-23 februari
Fritt repertoarval

21-22 mars
Fransk repertoar
Vi arbetar med fransk opera och fransk romansinterpretation. Extra fokus läggs på uttalet, som är tätt sammanflätat med uttrycket.

18-19 april
Italiensk repertoar
Vi arbetar med italiensk opera, och italienska sånger. Extra fokus läggs på uttalet, som är tätt sammanflätat med uttryck och teknik.

2-3 maj
Fritt repertoarval
Här har vi möjlighet att göra en tredagarskurs 1-3 maj, om önskemål finns. Kontakta oss med ditt önskemål, så ser vi hur många som har möjlighet och lust till detta! Tre dagar gör att vi – bland annat – kan arbeta med tekniska grunder lite mer fokuserat, vilket kan vara bra för dig som är nybörjare, amatör eller körsångare till exempel. Workshopen är dock öppen för alla nivåer och vi arbetar på den nivå du är!

21-24 maj
Fritt repertoarval
Här kan vi göra olika varianter – antingen två tvådagarskurser 21-22 och 23-24, eller en fyradagarskurs. Kontakta oss med ditt önskemål, så ser vi längre fram hur deltagarsituationen ser ut! Fyra dagar gör att vi – bland annat – kan arbeta med tekniska grunder lite mer fokuserat, vilket kan vara bra för dig som är nybörjare, amatör eller körsångare till exempel. Workshopen är dock öppen för alla nivåer och vi arbetar på den nivå du är!

Vi ser alltid till att varje grupp får en optimal sammansättning och tar in få deltagare. För annan information om anmälan till våra workshops, samt praktiska detaljer, se här! För kurser längre än två dagar, kontakta oss för intresseanmälan samt frågor om tider och pris! Övernattningsmöjligheter finns.