Undervisning

Är du nybörjare och nyfiken på att lära dig mer om din röst? Kanske har du fått höra att du är ”tondöv” och aldrig vågat sjunga ut? Är du körsångare eller lite mer erfaren sångare som vill ta ett steg mot större säkerhet – du kanske vill förbereda en provsjungning inom opera eller musikal? Du kanske är en avancerad sångare som fastnat i ditt fack, vill gå mot ett mer dramatiskt sångsätt eller helt byta röstläge? Eller så känner du att du sjunger ”fint”, men skulle vilja ha fler färger och uttryckssätt på din palett, för att din unika röst ska komma fram och för att du ska kunna beröra människor med din sång?

Då har du kommit rätt!


Inte ”bara” enskilda lektioner!

Stockholm Opera Center får du som elev tillgång till enskilda sånglektioner, och dessutom ett nätverk med gemensamma träffar i stora och små konstellationer. Ibland samlar vi en liten grupp elever som arbetar med samma sak – ibland har vi stora nätverksträffar där många sångare deltar. I och med att nätverket består av allt från glada amatörer till professionella solister, möjliggörs ett utbyte där erfarna sångare kan utgöra ett stöd för de som vill in i yrket.

Att vi också arbetar i produktion och har goda inspelningsmöjligheter i vår studio gör att sångundervisningen – om så önskas – kan integreras i en mångfald av arbetssätt, där vi kan skräddarsy processen för varje elev – från enskilda lektioner, fadderstödda och/eller gemensamma lektioner, sceniska instuderingar till demoinspelning eller produktion.

Vi har regelbundna workshops, där vi utvecklar Masterclass-formen genom att låta de åhörande kursdeltagarna medverka i varandras processer, då spegling av likartade utvecklingsfaser (liksom ’second opinion’-influenser) är viktiga inslag i den emergenta (komplexa) process en sångutbildning är.  


Vi ser till hela processen!

Vi vet att sångaryrket kräver så mycket mer än att ”bara” kunna sjunga och arbetar aktivt med mental träning för att kunna hantera våra tankar och känslor i pressade situationer. Vårt arbete är starkt influerat av kognitionsvetenskap, med perception, neuroplasticitet (förmåga till förändring) och förmåga att upprätthålla intränade beteenden under stress som centrala mål. Detta genomsyrar all undervisning och är inte ett separat ämne som studeras ”vid sidan om”.

I en progression som börjar med enskilt arbete med pedagogen ökar vi den yttre stimulansen (stressen) genom förändringar av miljön, bild- och ljudinspelningar samt exponering för kollegor/publik i skolans multimedia-utrustade studio.


Intensivträning med övernattning

Ibland kan det vara skönt att få komma bort från vardagens många intryck för att verkligen fokusera och arbeta mer intensivt – t.ex. om du behöver studera in ny repertoar, om du vill ge din röst extra omsorg eller en teknisk djupdykning, om du kommer långväga ifrån och kanske vill prova på vår undervisning för första gången.

I vår studio har vi övernattningsmöjlighet med självhushåll. Ett exempel på upplägg är ankomst tidig eftermiddag dag 1, ett undervisningspass eftermiddag Dag 1, två lektionspass uppdelade på förmiddag och eftermiddag Dag 2, ett lektionspass förmiddag Dag 3 och hemfärd. Mellan sångpassen finns många möjligheter till vila, repertoarstudier och promenader i den natursköna miljön på Ingarö och Värmdöländet. Vi har även en bastu som kan nyttjas av våra sångare.

Vistelsen kan vara längre eller kortare och skräddarsys självfallet efter elevens önskemål i samråd med våra lärare. Vid behov kan vi också anlita extern pianist, regissör samt arbeta med demoinspelningar. Läs mer om övernattning här!


Vår vokala estetik

Den vokala tradition vi undervisar i och som genomsyrar vår estetik grundar sig i Bel Canto-tekniken och kallas Chiaroscuro. Chiaroscuro möjliggör en rik färgpalett och vi har flera elever som kommit från andra sångsätt och törstat efter de många fler uttrycksmöjligheter som denna teknik möjliggör. Läs mer om denna tradition här.

Kontakta oss för en provlektion, så ser vi vad just DU behöver och skräddarsyr processen efter det!