På Stockholm Opera Center är teknik, uttryck, språk, mental förberedelse och multimediaträning delar av den dagliga undervisningen.
Vårt pedagogiska credo kan sammanfattas i tre ord:

 

KOMPETENS – HELHET – IDENTITET

KOMPETENS

På Stockholm Opera Center får du en stabil sångteknik – grundad i vår konstnärliga och pedagogiska erfarenhet, chiaroscuro-traditionen samt den senaste röstforskningen. Vårt mål är att du ska bygga upp en medvetenhet kring vad det är som gör att en ton och en fras blir som du vill ha den. Vi varvar praktik med teori och går grundligt igenom hur andningsapparaten och röstorganet fungerar. Tack vare våra egna studier av oss själva och våra elever i magnetröntgen, kan vi också visa inifrån hur det ser ut när vi sjunger på olika sätt. Att undervisa i sång är ett gemensamt utforskningsarbete av hur just din kropp och röst fungerar optimalt. Att bygga sin teknik kräver tid, tålamod och hängivenhet. Vi erbjuder inga ”quickfix” för en långsiktigt hållbar teknik, även om vi förstås kan lägga undervisningen på olika nivåer efter dina behov och önskemål just nu. När du väl byggt en stadig grundteknik så har du en enorm frihet att uttrycka dig precis så som du vill.

HELHET

Vi vet att det krävs så mycket mer än en ”bra röst” för att sjunga inför andra – oavsett om det gäller en premiär på Operan, en provsjungning eller en körkonsert i en lokal församlingskyrka. Hur trygga vi än kände oss hemma eller tillsammans med vår lärare, så är det hur vi tränat på att hantera våra tankar och känslor samt säkrat vår lägsta nivå som är det avgörande när det gäller. Detta är inget vi tror kan lösas separat, utan det är i det dagliga arbetet med sången som vi har chans att skapa nya, konstruktiva vanor – precis som en idrottscoach tränar elitidrottare mentalt inom ramen för deras utövande. Att sjunga inför kamera och tillsammans med läraren vänja sig vid att se sig själv och lära av inspelningarna, är ett värdefullt verktyg i processen. Likaså att sjunga inför andra. I vår studio kan vi enkelt skapa de förutsättningar som är optimala för just din utveckling – från teaterbelysning till elevträffar och mindre konserter. Allt detta sker förstås i samråd med dig och i en trygg och välvillig miljö.

IDENTITET

I en bransch där det finns en del ideal hur en viss röst ska låta, är det viktigt att finna sina egna ideal och sin egen vokala identitet. Hur vill du sjunga? Var känner du dig mest äkta? Hur långt kan du tänka dig att kompromissa med din egen röst och ditt eget uttryck för att möta andras ideal? Vad är ”fint”, vad är ”fult” och var går gränsen mellan ”fult” och ”ovant” eller till och med ”nyskapande”?  Vad innebär det att sjunga ”i en viss stil”? Allt detta är frågor som vi för en dialog om i undervisningen. Vi stöttar dig också när du konfronteras med sådana frågor ute i praktiken – på provsjungningar, i samarbeten med andra musiker och i konsert- och produktionssammanhang. En annan viktig del här är vad du egentligen vill med din sång och vad målet med sånglektionerna är. Att vara grundad i ett Varför? och inte bara Hur?, är något att falla tillbaka på när det i perioder kan kännas som om du inte kommer framåt, så du kan gå igenom motgångar med siktet fortfarande inställt på det du faktiskt vill.

Gemenskap och nätverk – en förutsättning för utveckling

För att skapa optimala förutsättningar för din utveckling, sätter vi på Stockholm Opera Center stort värde på att stötta och lära av varandra. Du får möta andra elever i studion, både informellt mellan lektionerna och mer strukturerat i våra gemensamma lektioner och workshops. Detta ger dessutom möjlighet till gemensamma repertoarstudier och ensemblesång. Vi strävar också efter mentorskap, där erfarna sångare kan agera bollplank åt de unga sångare som vill in i branschen. På Stockholm Opera Center har vi också ett nätverk av musiker, regissörer, scenografer osv. som vi kan engagera vid behov.