Vokalakademien är till för dig som vill satsa på att bli klassisk sångare. Även om du inte kan veta nu vad du vill om ett par år, så är det detta du arbetar för just nu. Ett första delmål kan vara att komma in på solistutbildning på någon folk-, opera-, eller musikhögskola.Vokalakademien är till för dig som har ett realistiskt mål att arbeta för. Realistiska mål handlar om vokala, musikaliska och till viss del mentala och fysiska förutsättningar i relation till ålder. Några exempel:

 

– Du är i slutet av tonåren eller lite över 20 år och vill söka till folkhögskola eller kandidatutbildning. Vi förbereder dig för proven på de skolor du i samråd med oss vill komma in på.

– Du är mellan 20 och 30 år och satsar på en kandidatutbildning på musik- eller operahögskola i Sverige eller utomlands. Vi förbereder dig för proven på de skolor du i samråd med oss vill komma in på.

– Du är mellan 25 och 35 år och satsar på en Masterutbildning på musik- eller operahögskola i Sverige eller utomlands. Vi förbereder dig för proven på de skolor du i samråd med oss vill komma in på.

– Du går redan på en skola, men känner att du behöver extra stöd i din vokala process. Vi lägger i samråd med dig upp en plan för detta.

– Du har redan examina från högskola och behöver ett år för att landa, hitta din vokala identitet och hitta ut i det professionella livet. Vi stöttar dig i den processen.

– Du har examina från högskola och arbetar kanske redan professionellt, men upplever att du behöver förankra din teknik. Kanske har du till och med tankar på att byta fack eller inriktning. Vi stöttar dig i den processen.

 

Självfallet är dessa åldersbestämmelser riktlinjer och det kan finnas undantag i relation till specifika röstfack, eller andra målbilder än de vi listat här. Du behöver heller inte vara helt säker just nu på vad du vill till våren och om du då kommer vara redo att söka någon skola, utan det räcker med att du har tankar på detta i nuläget och på något sätt vill satsa. Du är ändå välkommen att söka hit, och vi kommer föra en dialog om dina målsättningar under antagningsprocessen.

Viktigt är förstås också att målet kan, och måste få ändras under studietiden. Du kanske upptäcker att du vill specialisera dig inom opera i stället för kammarmusik, eller så kanske du inser att det bästa vore att vänta ett år och gå direkt på musikhögskola, i stället för att gå vägen via folkhögskola. Allt detta för vi också en dialog om under din utbildning.

 

Vokalakademien är till för dig som är beredd att prioritera sången under ett läsår. Vi har en noggrann antagningsprocess där du, lika mycket som vi, ska få möjlighet att verkligen känna efter om det är detta du vill. Du får ställa frågor, intervjua oss och pröva vår undervisning, så att vi sedan kan ingå en ömsesidig överenskommelse inför läsåret, om du blir antagen. Överenskommelsen utformar vi tillsammans och den gäller hela läsåret.

Vidare till ansökan