SÅNGLEKTIONER

Oavsett om du är professionell sångsolist, amatör, körsångare, eller blivande solist på väg att söka till olika skolor, så är du välkommen till Stockholm Opera Center på några provlektioner! Du behöver inte ens kunna ”pricka tonen”! Det enda vi önskar – om du sedan vill fortsätta din resa med oss – är din hängivenhet, att du är införstådd med att processer behöver få ta tid, villighet att pröva nya saker och utmana dina vanor, samt målsättning och en viss regelbundenhet.

På Stockholm Opera Center får du så mycket mer än enskilda sånglektioner, då en hel multimediastudio samt en sångargemenskap står redo att stötta dig genom hela din process. Läs mer om vår undervisning här.