KALENDER

 

Hösten 2020:

24 augusti
Terminsstart för Vokalakademien

19 september
”Ringrostig lördag 1”

26-27 september
Grundkurs i Chiaroscuro
Repertoarvalet är fritt i samråd med lärare. Vi går igenom grundprinciperna i chiaroscuro, vilken är den teknik vi alltid har som grund på Stockholm Opera Center. Observera att detta inte bara är för nybörjare, utan för sångare på alla nivåer som vill fördjupa sin teknik och upptäcka nya uttrycksmöjligheter!

10-11 oktober
Fransk repertoar
Vi arbetar med fransk opera och fransk romansinterpretation. Extra fokus läggs på uttalet, som är tätt sammanflätat med uttrycket. Den franska repertoaren förtjänar en alldeles egen workshop, då uttalet kräver mer tekniskt arbete än många sångare tror. Alla nivåer!

17 oktober
”Ringrostig lördag 2”

14 november
”Ringrostig lördag 3”

21-22 november (Obs! Nya datum!)
Grundkurs i Chiaroscuro
Repertoarvalet är fritt i samråd med lärare. Vi går igenom grundprinciperna i chiaroscuro, vilken är den teknik vi alltid har som grund på Stockholm Opera Center. Observera att detta inte bara är för nybörjare, utan för sångare på alla nivåer som vill fördjupa sin teknik och upptäcka nya uttrycksmöjligheter!

6 december (OBS! Tiden!)
”Ringrostig SÖNDAG 4”