KOMPETENSUTVECKLING

Är du verksam sångpedagog och saknar gemenskap med andra pedagoger, möjlighet att bolla elevfrågor, tillfällen att verkligen få dryfta frågeställningar om hur du hanterar både vokala och mentala utmaningar med dina elever?

Är du nyutexaminerad sångpedagog med fler frågor än svar efter utbildningen? Kanske har du precis börjat undervisa, och märker att du skulle behöva en erfaren kollega att bolla frågor med?

Upplever du att du skulle vilja utveckla och förfina din metod? Kanske upplever du att du egentligen inte har gjort klart för dig vilken som är din metod?

Upplever du att du ibland kan bli osäker i undervisningssituationer och tycker det är genant att ta upp detta med dina kolleger, eftersom du känner pressen att du ju ska vara en proffsig lärare som kan hantera alla situationer?

Du är inte ensam! Vi upplever ofta att det finns en stor osäkerhet bland nyutexaminerade lärare, och även hos äldre kollegor. Att vara sångpedagog är ofta ett ensamt arbete och det är ganska sällan man har förmånen att verka i ett arbetslag där man gemensamt stöttar varandra och utvecklas tillsammans. 

Detta kan ha att göra med att sång ses som subjektivt och det inte finns några tydligt formulerade inlärningsstadier att avancera mellan, samt att vi ofta definierar sångpedagogiska begrepp olika. Att undersöka huruvida vi kan få en samsyn kring grundläggande vokaltekniska begrepp är något Vokalforum ser som ett viktigt steg i riktningen att utveckla en tydligare metodik, och detta är något vi ser fram emot att utforska tillsammans under kommande temadagar.

För enskilda sångpedagoger, sångpedagogstuderande eller arbetslag erbjuder vi:

– mentorskap.
– rådgivning.
– fördjupningshelger/dagar i olika vokalpedagogiska teman.
– skräddarsydda kurser.
– auskultation. Du kan både få sitta med när vi undervisar, samt ha någon av oss som sitter med när du själv undervisar.

Kontakta oss för förfrågningar, så ser vi vilka lösningar som skulle passa just dig som enskild pedagog, eller ditt arbetslag!