Som stipendiat på Stockholm Opera Center får du undervisning med helhetssyn,
där teknik, uttryck, språkträning, mental träning och frågor som rör din vokala identitet inkorporeras i undervisningen.
Du får mycket sångundervisning, vilket gör oss till ett bra komplement till andra utbildningar där man ofta bara får 45 minuters sång i veckan.
Våra lektioner präglas av ett lugn, då vi inte går efter klockan utan arbetar så länge varje elev behöver.
Utöver sånglektionerna, skräddarsyr vi utbildningen med hjälp av våra gästlärare, efter behov och i samråd med varje elev.
Individanpassning, totalt engagemang, hemkänsla, lugn och kompetens!
I stället för att ha ett löpande band av en massa elever som får korta lektioner, vill vi välja ut några få elever och ge dem väldigt mycket.
Läs mer om vårt arbetssätt här!

 

 

VOKALAKADEMIEN 2023/2024

 
Vokalakademien är en ettårig, läsårsbaserad stipendiatplats i klassisk sång vid Stockholm Opera Center.

 

 

Detta ingår som grund:

Två sånglektioner i veckan (oftast 90-120 minuter/lektion)
En heldagsworkshop i månaden med andra elever och stipendiater
Extra lektioner med våra gästlärare vid behov (scenisk träning, instudering med pianist osv.)
Elevkonserter

Vi skräddarsyr varje stipendiatplats och har en viss flexibilitet också vad gäller antal lektioner i veckan – främst hos gymnasieelever.
Det går också att bo på annan ort och komma till oss regelbundet och intensivt några dagar i sträck enligt individanpassad plan.

 

 

Dessa kategorier av sångare kan söka till Vokalakademien:


Kategori 1: Gymnasieelever

Kanske är du redan målmedveten och vill förbereda dig till att söka högre utbildning direkt efter gymnasiet.
Eller så är du inte säker på att du vill och vågar satsa på solosången, men älskar att sjunga och vill utforska det mer.
Vi arbetar noggrant med grundträning, uttryck, repertoarkännedom, mental träning och mycket annat.
I de fall du går på ett musikgymnasium, så utgör soloträningen hos oss ett komplement till undervisningen där.
På vissa musikgymnasier är det möjligt att ha oss som extern huvudlärare i sång.

 

Kategori 2: Preparandelever
Du vill satsa på solosången och förbereder dig för att söka till musikhögskola.
Kanske går du samtidigt på folkhögskola eller annan preparandutbildning.
Vi arbetar noggrant med grundteknik, uttryck, språk, stil, mental träning osv.
Vi kan även vara ett stöd i att hitta passande lärare på musikhögskolor i Europa.
Om du går en annan preparandutbildning parallellt, så har vi huvudansvaret för din vokala träning och behöver föra en dialog med skolan.
Den övre åldersgränsen för denna kategori är 25 år, med möjlighet till undantag från mer ovanliga röstfack.

 

Kategori 3: Musik/Operahögskoleelever
Du går på någon musik/operahögskola och får inte den vokala träning du behöver av skolan.
Vi ser fram emot den dagen då vi inte behövs för denna kategori, men tills dess vill vi stötta elever här.
Vi utformar stipendiatplatsen så att det går så smidigt som möjligt att kombinera dina utbildningar.

 

Kategori 4: Yrkeselever
Du har en kandidatexamen och vill söka masterutbildning eller någon europeisk operastudio knutet till ett operahus.
Eller så är du ”färdigutbildad” och vill ut i yrkeslivet. Kanske har du inte kommit vidare på det sätt du trodde och hoppades.
Viktigt för denna kategori är att vi aldrig ägnar oss åt quickfix och att bara förmedla kontakter.
Har du inte fått de jobb du vill ha, beror det på att du har saker – ofta grundläggande – att arbeta med på olika plan
(vokalt, mentalt, repertoarmässigt, identitetsmässigt osv.).
Förändringsarbetet kan vara mer utmanande i denna kategori och kräver tålamod och stort engagemang från båda parter.
Vi utformar som alltid din stipendiatplats i samråd med dig.
Maxåldern för denna kategori är 30 år med viss flexibilitet för mer ovanliga röstfack,
eller för dig som varit yrkesverksam och vill tillbaka – kanske i ett annat röstfack..
För denna kategori är det obligatoriskt att i ansökan skicka med en videofil där du sjunger.

 

 

Vad kostar det?

Egenavgiften för Vokalakademister som går ett helt läsår hos oss är i regel 2.000 kronor i månaden exkl. arvode till eventuella gästlärare.
Resten finansieras generöst av vår stipendiefond.
Läsåret 23/24 kommer det att för vissa undantagsfall finnas möjlighet att delar av eller hela egenavgiften bekostas genom vår stiftelse.
Detta beslutas gemensamt av stiftelsens styrelse.
Värdet av undervisningen för våra stipendiater uppgår till 12.000-18.000 kronor/månad.
Betalningen sker helst terminsvis och i början av varje termin, men vi för en dialog om alla dessa detaljer.

 

Detta förväntas av våra stipendiater:

Med våra stipendiater arbetar vi intensivt. Från preparandnivå är det solosången du prioriterar och satsar på.
Vi kommer ge dig ett stort och helhjärtat engagemang och förväntar oss detsamma från dig under tiden du är stipendiat hos oss.
Du kan inte samtidigt gå för andra sånglärare (om det inte krävs av en utbildning du går på parallellt).
Du ska heller inte delta i annan typ av sångrelaterade lektioner, kurser, masterclasses, instudering osv. utan att först samråda med oss
(om det inte krävs av en utbildning du går på parallellt).
Val av provsjungningar till skolor, jobb, tävlingar och stipendier ska också ske i samråd med oss.
Detta brukar falla sig naturligt med de vi arbetar med och vår ambition är att ha en öppen, respektfull och kontinuerlig dialog med alla.

 

 

Så ansöker du:

Mejla din ansökan till info@stockholmoperacenter.com senast den 20 augusti 2023.
Presentera dig, hur gammal du är, din sångarbakgrund, vad du har för framtidsplaner och varför du söker dig till oss.
Om du har, så får du gärna skicka med en ljud- eller videofil där du sjunger, men det är inget måste.
Om du tillhör Kategori 4 – Yrkeselever  behöver du dock skicka med en videofil där du sjunger. Den ska vara max ett år gammal.
De vi väljer ut får komma hit på en provlektion där vi ser hur det funkar att jobba ihop.
Eventuellt kan det bli fler provlektioner under sommaren.
Det är viktigt att det känns bra från båda hållen att arbeta tillsammans och att villkoren för varje stipendiatplats är tydligt utformade,
så att vi kan sätta igång med den roliga och spännande utvecklingen så fort terminen börjar i augusti.

 

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!