Stockholm Opera Center följer utvecklingen och uppdaterar här eventuella förändringar i verksamheten.

Alla fasta lärare på Stockholm Opera Center har nu haft Covid-19 och har antikroppar. Samma gäller för flera av våra elever. Vi räknar därför med att varken kunna smittas igen, eller kunna smitta andra ett bra tag framöver.

Vi fortsätter självfallet vara noggranna med hygien- och försiktighetsåtgärder för att undvika att elever smittas av andra elever. Handsprit finns vid ingången och vi spritar av gemensamma ytor samt vädrar mellan eleverna.

Läs noggrant vad som gäller nedan, och följ dessa regler! Till oss kommer blivande och professionella sångare, som alla är beroende av sina lungor och luftrör i sitt arbete. Även om du skulle ha ”bara en vanlig förkylning”, så kan man inte veta säkert att det ”bara” är det, och det är också så att om någon av oss lärare blir smittade av dig (även av ”en vanlig förkylning”), så behöver vi pga. det rådande läget stänga ner all undervisning under minst en vecka, vilket då drabbar både oss och våra andra elever. 


Detta gäller i nuläget f
ör all verksamhet:

– Om du har minsta förkylningssymptom ska du avboka din sånglektion/medverkan. De vanliga avbokningsreglerna gäller inte i detta fall, utan du kan avboka hur tätt inpå lektionen/workshopen som helst utan att behöva betala något. Om du redan betalat medverkan, får du då tillbaka hela summan. Detta gäller endast förkylning/influensasymptom och skall inte användas för att avboka på grund av andra skäl. 
– Om du haft Covid-liknande symptom, vill vi att du kommer tillbaka till oss först efter en symptomfri vecka och i samråd med oss.
– Om du har någon i den familj du bor med (eller någon annan du umgås nära med) som har Covid-liknande symptom, vill vi också att du avvaktar en vecka från att deras symptom försvunnit/sedan du umgicks med dem innan du (i samråd med oss) kommer till oss.
– Om du bor tillsammans med någon som arbetar med Covid-patienter eller på annat sätt är extra utsatt för att bli smittad, vill vi att du talar om detta för oss.
– Om du har varit hos oss och kort efter insjuknat i Covid-liknande symptom, måste du informera oss om detta, så att vi kan minimera risk för smittspridning mellan elever!
– Naturligtvis fryses alla klippkort under denna period!
– Om du har påvisade antikroppar mot Covid, vill vi också att du talar om det för oss. Vi uppmuntrar alla våra elever att ta ett blodprov i ven för att testa detta!


Detta gäller för våra Workshops:

– Vi tar av pedagogiska skäl alltid in väldigt få deltagare på våra workshops, vilket gör dem till en mer lättskyddad miljö. Just nu begränsar vi antalet deltagare till max fem och har inga andra i rummet än dessa aktiva deltagare och lärarna. 
– Om du står på reservlista, så önskar vi att du har lite större flexibilitet än vanligt och med kort varsel kan hoppa in och fylla en plats som blivit tom på grund av smittorisk.
– Om det skulle visa sig att vi bara får tre, två eller en deltagare, så kommer vi ändå att hålla workshopen med lite modifikation i schemat och upplägget, samt i samråd med deltagarna. Workshopen blir alltså garanterat av så länge det är minst en deltagare.

Vad vi inte gör under workshops:
Vi skärmar inte av mellan lärare och elev med plexiglas, genomskinliga draperier eller dylikt. Vi kan heller inte hålla två meters avstånd mellan alla i alla situationer, sjunga med munskydd, eller sjunga i kontinuerligt korsdrag. Du kan välja att sitta långt bak när de andra sjunger, men att vistas i samma rum som andra sångare innebär alltid en viss risk och man kan smitta även om man ännu inte uppvisar symptom. Hittills på våra workshops har det alltid varit en till tre elever som redan haft Covid, vilket innebär att det bara funnits risk att smittas från en till tre andra i rummet. Du bestämmer själv vilka risker du vill ta och om de försiktighetsåtgärder vi listat upp räcker för dig. Du är också välkommen att kontakta oss med dina funderingar och om du är extra försiktig, så kan vi hålla koll på hur många av de andra deltagarna som redan varit smittade och som därmed inte utgör någon risk.

För enskilda lektioner med oss lärare torde det inte finnas några som helst problem, då vi som sagt har antikroppar sedan nästan ett år. Vi testar antikropparna med tre månaders mellanrum för att förvissa oss om att de finns kvar.

För intensivträning över några dagar gäller samma regler som för den övriga verksamheten, samt att du kontaktar oss med din förfrågan så att vi kan samtala mer detaljerat om läget.

 

Välkomna!

 

Sidan uppdaterades senast 2021-03-24.