Stockholm Opera Center följer utvecklingen och uppdaterar här eventuella förändringar i verksamheten.

Alla fasta lärare på Stockholm Opera Center har haft Covid-19 och har antikroppar. 

Vi fortsätter självfallet vara noggranna med hygien- och försiktighetsåtgärder för att undvika att elever smittas av varandra. Handsprit finns vid ingången och vi vädrar frekvent.

Detta gäller i nuläget för all verksamhet:

– Om du har minsta förkylningssymptom ska du avboka din sånglektion/medverkan. De vanliga avbokningsreglerna gäller inte i detta fall, utan du kan avboka hur tätt inpå lektionen/workshopen som helst utan att behöva betala något. Om du redan betalat medverkan, får du då tillbaka hela summan. Detta gäller endast förkylning/influensasymptom och skall inte användas för att avboka på grund av andra skäl. 
– Om du haft Covid-liknande symptom, vill vi att du kommer tillbaka till oss först efter en symptomfri vecka och i samråd med oss.
– Om du har någon i den familj du bor med (eller någon annan du umgås nära med) som har Covid-liknande symptom, vill vi också att du avvaktar en vecka från att deras symptom försvunnit/sedan du umgicks med dem innan du (i samråd med oss) kommer till oss.
– Om du har varit hos oss och kort efter insjuknat i Covid-liknande symptom, måste du informera oss om detta, så att vi kan minimera risk för smittspridning mellan elever!
– Vi tar av pedagogiska skäl alltid in väldigt få deltagare på våra workshops, vilket gör dem till en mer lättskyddad miljö. Vi begränsar antalet deltagare till max fem och har just nu inga andra i rummet än dessa deltagare och lärarna. 

Vad vi inte gör under workshops och lektioner:
Vi skärmar inte av mellan lärare och elev med plexiglas, genomskinliga draperier eller dylikt. Vi kan heller inte hålla avstånd mellan alla i alla situationer, sjunga med munskydd, eller sjunga i kontinuerligt korsdrag.

Du kan välja att sitta långt bak när de andra sjunger, men att vistas i samma rum som andra sångare innebär alltid en viss risk och man kan smitta även om man ännu inte uppvisar symptom. Hittills på våra workshops har det alltid varit en till tre elever som redan haft Covid, vilket innebär att det varit en minimal risk att smittas.

Du bestämmer själv vilka risker du vill ta och om de försiktighetsåtgärder vi listat upp räcker för dig. Du är också välkommen att kontakta oss med dina funderingar och om du är extra försiktig, så kan vi hålla koll på hur många av de andra deltagarna som redan varit smittade och som därmed inte utgör någon risk.

Vi kräver inte vaccinationsintyg, PCR-tester eller antikroppsintyg. Dock får du gärna berätta för oss om du har antikroppar eller är fullvaccinerad, så att vi kan lugna de deltagare som eventuellt är extra försiktiga. 

 

Välkomna!

 

Sidan uppdaterades senast 2021-05-29.