DEMOINSPELNINGAR

I Stockholm Opera Centers multimediastudio finns professionell video- och ljudinspelningsutrustning, en konsertflygel, en utmärkt akustik och en avspänd, kreativ miljö. Läs mer om vår utrustning här. Hos oss kan du få hjälp med dina demoinspelningar på flera nivåer:

Demo Proffs to Go
Du behöver hjälp enbart med inspelningen och efterarbetet, känner dig trygg i en studiosituation och har med egen pianist. Priset är 700 kronor/timme inklusive moms. I samband med offerten får du bestämma den tekniska kvaliteten du vill ha på den slutliga videon, då detta påverkar tidsåtgången i efterarbetet.

Demo Standard
Du behöver hjälp med det förberedande arbetet, och ser demoinspelningen som en process där du upptäcker nya kreativa möjligheter. För att göra en första produktion erbjuder vi ett paketpris, där du för 2.000 kronor inkl. moms får
– en förberedande medieträning/coaching-session
– ett inspelningstillfälle
– efterarbete av din video
Bengt Nordfors är väl insatt i standardrepertoaren och kan tillhandahålla ett professionellt ackompanjemang. För verk utanför standardrepertoaren kan du behöva ta med egen pianist – detta kommer ni överens om i samband med offerten.

Demo Ljud
Du behöver en professionell ljudinspelning, har med egen pianist och behöver endast hjälp av ljudtekniker. Priset är 700 kronor/timme inkl. moms

För fortsatt arbete, där vi kan utforska nya arbetsformer, se ordinarie taxa här.

Om du har andra idéer om hur du skulle vilja lägga upp arbetet med din inspelning, så är du alltid välkommen att kontakta oss med förslag. Som alltid är vi redo att skräddarsy lösningar som passar just dig!