På Stockholm Opera Centers Vokalakademi får du kompetent och engagerat stöd precis där du befinner dig i din utveckling. Vi arbetar alltid med en helhetssyn, där teknik, uttryck, språkträning, multimediaträning, mental träning och frågor som rör din vokala identitet inkorporeras i undervisningen. Läsa mer om vårt arbetssätt här!

Lärare på utbildningen är vår studieledare Bengt Nordfors samt Anna Elisa Lindqvist, båda två med gedigen kompetens, utbildning och erfarenhet. Läs mer om dem här! Dessutom finns en rad mycket kompetenta gästlärare som undervisar vid behov.

Alla som går utbildningen har individuell studiegång. Gemensamma kärnämnen är enskilda och gemensamma sånglektioner samt ensemblesång. Resten skräddarsys efter behov och i samråd med varje elev.

Vi gör detta, för att du ska få möjlighet att helt fokusera på det du behöver och det som gagnar din process. Här tar vi hänsyn till:

 

Ditt mål.
Vad är ditt mål?
Om ditt mål är att komma in på en operahögskola, fokuserar vi på operarepertoar och scenisk färdighet. Om ditt mål är att komma in på ett kammarmusikprogram, fokuserar vi mer på romansinterpretation. Vill du söka in till ett program för tidig musik, ser vi till att du – utöver lektionerna du får av våra lärare – också får möta barockspecialister som kan ge dig extra värdefulla kunskaper. Om du vill söka till en musikhögskola, behöver du även visa färdigheter i musikteori och pianospel.

Din inlärningsstil.

Hur tar just du in ny information?
Du ska få den undervisning som bäst gagnar din process. Om du blir hjälpt i ditt musicerande av att studera musikteori, eller om du sjunger bättre genom att studera vokalteori, så deltar du i dessa ämnen. Om du har en mer kinestetisk och mindre analytisk sida där teori bara ställer till det, så lägger vi upp undervisningen på ett annat sätt.

Din livssituation.

Hur mycket tid kan du lägga på utbildningen?
Vi lägger tillsammans upp en plan som passar in i din nuvarande livssituation.

 

Allt detta samtalar vi om under antagningsprocessen och tillsammans skapar vi ett realistiskt mål att jobba för under hela läsåret. Vi är också öppna för att omständigheter kan komma att ändras under utbildningens gång. Kanske upptäcker du nya saker i ditt konstnärskap och gör vokala erövringar som för dig in på ett annat spår än du var inställd på. Vi utforskar allt detta tillsammans med dig, finns där under alla delmoment och utvärderar också ständigt om du kanske behöver mer hjälp med något särskilt moment, eller kanske mer tid än du trodde när du började.

Vem kan söka utbildningen?